Uutiset

 

09.05.2017

Energiahyödyntämisen sopimusneuvottelut vastatuulessa


Lounaisen Suomen Hankintarengas valmistelee oikeudellisia toimenpiteitä Ekokemia (nyk. Fortumin omistama) vastaan. Ekokem on neuvotteluissa kieltäytynyt tekemästä antamansa tarjouksen ja sen pohjalta tehtyjen hankintapäätösten mukaista sopimusta yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä Lounaisessa Suomessa. Hankintapäätösten mukaan 110 000 tonnia syntypaikkalajiteltua sekalaista yhdyskuntajätettä hyödynnettäisiin Salon Korvenmäkeen rakennettavassa jätevoimalassa sekä 30 000 t Riihimäellä.

Ekokem kieltäytyy tekemästä sopimusta, koska heidän mukaansa hankintaa koskeva tarjous ei ole enää voimassa. Hankintarenkaan kanta on, että Ekokemin tarjous on hyväksytty normaalin hankintamenettelyn mukaisesti tarjouksen voimassaoloaikana ja näin ollen velvoittaa sekä Ekokemiä että hankintarenkaan jätelaitoksia tekemään hankinnan kohteena olevan sopimuksen yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä. Hankinnan osapuolten näkemyserojen vuoksi hankintarengas valmistelee oikeudellisia toimenpiteitä, jotta Ekokem sitoutuu antamansa tarjouksen ja sen pohjalta tehtyjen hankintapäätösten mukaisen jätteen hyödyntämispalvelun toteuttamiseen.

Lounaisen Suomen Hankintarengas kilpailutti syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämispalvelun 25 vuodeksi (vuosille 2018 - 2042) vuonna 2014. Hankintakilpailutuksen voitti Ekokem Oyj ratkaisullaan rakentaa 110 000 tonnia polttokelpoista jätettä hyödyntävä jätevoimalaitos Saloon Korvenmäen jätekeskukseen, sekä toimittaa 30 000 tonnia yhdyskuntajätettä Riihimäelle hyödynnettäväksi. Salon Hyötykäyttö Oy teki valituksen hankintarenkaan jätelaitoksien tekemistä hankintapäätöksistä markkinaoikeuteen, jonka markkinaoikeus hyväksyi. Hankintarengas valitti markkinaoikeuden tekemästä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen ja palautti hankintapäätökset voimaan maaliskuun lopussa. Oikeuskäsittely on viivästyttänyt jätevoimalahankkeen käynnistämistä Salossa, jonka vuoksi hankintarengas on joutunut kilpailuttamaan väliaikaisia jätteen hyödyntämisratkaisuja. Lounaisen Suomen jätteitä toimitetaan tällä hetkellä neljään jätevoimalaan Suomessa ja Ruotsissa.

Uuden jätevoimalan rakentamisen mahdollinen viivästyminen entisestään tarkoittaisi sitä, että väliaikaisratkaisuihin jouduttaisiin turvautumaan myös tulevaisuudessa. Väliaikaisratkaisut nostavat väistämättä polttokelpoisen jätteen käsittelyhintaa ja ylimääräiset kuljetukset aiheuttavat turhia ympäristöhaittoja. Seudullisella käsittelyllä hyödyt olisivat asukkaiden, niin taloudellisesti kuin työvoimapoliittisesti. 

Jätehaku

Jäteluetteloon on kerätty tyypillisimpiä esineitä ja asioita, joita kodissa syntyy. 

 

 

 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | tänään 7-18

Akaan jäteasema | tänään 10-18

Sastamalan jäteasema | tänään 11-18

Loimaan jäteasema | tänään 10-18

Someron jäteasema | tänään suljettu

Urjalan jäteasema | tänään 10-18

Hallavaaran jätekeskus | tänään 8-16

 
 
login Synergia Foxy