Kiimassuon jätekeskus
kuormien vastaanotto

Avoinna tänään –

 
Ajankohtaista
 
Pohjakuonat mukaan MARA-asetukseen: lievennyksiä lupakäytäntöihin

Tieteellinen näyttö vakuutti

Tutkimushankkeessamme tuotettu tieteellinen näyttö on vakuuttanut viranomaiset jätteenpolton pohjakuonista jalostetun kiviaineksen turvallisuudesta infrarakentamisessa.

Käsitellyt jätteenpolton pohjakuonat ovat mukana Valtioneuvoston uudessa MARA-asetusluonnoksessa (jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa). Muutos merkitsee käytännössä sitä, että pohjakuonista jalostetun kiviaineksen käyttö infrarakentamisessa ei vaadi tietyin edellytyksin enää ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa, vaan ilmoitus valvontaviranomaiselle riittää.