Sisältöön »
 
 

Kaatopaikkakelpoisuus

Kaatopaikalle sijoitettavasta jätteestä edellytetään kaatopaikkakelpoisuusselvitystä ennen niiden sijoittamista kaatopaikalle. Kaikki kaatopaikalle sijoitettava jäte on testattava.

1.1.2016 astui voimaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle ei enää saa sijoittaa jätettä, jonka orgaanisen aineksen pitoisuus orgaanisen hiilen kokonaismääränä (TOC) tai hehkutushäviönä (LOI) määritettynä on yli 10 prosenttia. Rakennus- ja purkujätteen lajittelussa ja muussa mekaanisessa käsittelyssä syntyvälle jätteelle raja on 15 prosenttia ja 1.1.2020 alkaen 10 prosenttia.

Jätteen perusmäärittely tehdään viiden vuoden välein.

Kaatopaikalle hyväksyttävästä jätteestä on tehtävä perusmäärittely. Säännöllisesti syntyvästä jätteestä on tehtävä perusmäärittely ennen ensimmäisen jäte-erän hyväksymistä kaatopaikalle, mutta tämän jälkeen riittää perusmäärittelyyn perustuva vastaavuustestaus. Perusmäärittely on uusittava viiden vuoden välein tai prosessin muuttuessa.

Perusmäärittelyssä on:

 1. kuvattava prosessi, jossa jäte syntyy
 2. selvitettävä jätteen kierrätys- tai hyödyntämismahdollisuudet
 3. selvitettävä jätteen esikäsittelytapa tai siitä miksi esikäsittely ei ole mahdollinen tai tarpeellinen
 4. selvitettävä jätteen koostumus ja tyypilliset ominaisuudet
 5. hankittava ja koottava merkitykselliset tiedot jätteestä ja sen muuttumisesta kaatopaikalla
 6. arvioitava jäte kaatopaikka-asetuksen (331/2013) kelpoisuusvaatimusten perusteella
 7. määritettävä jäteluettelon mukainen jätenimike
 8. kaatopaikkaluokka, jonka mukaiselle kaatopaikalle jäte voidaan hyväksyä

Jäte on perusmäärittelyssä edellytettyjen tietojen hankkimiseksi testattava. Jäteasetuksen (179/2012) jäteluettelon nimikeryhmässä 20 mainitut tavanomaisiksi jätteiksi luokitellut yhdyskuntajätteet voidaan tietyin rajoituksin hyväksyä suppean testauksen perusteella tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.

Jäte tulee testata kaatopaikka-asetuksen (331/2013) mukaisilla testimenetelmillä. Laboratorion käyttämät testausmenetelmät kannattaa varmistaa tilausvaiheessa. Mikäli jäte on testattu muulla, kuin asetuksen mukaisella menetelmällä, jätettä ei voida vastaanottaa.

Jätteen vastaavuustestaus tulee tehdä vuosittain

Vuosittain tulee suorittaa vastaavuustestaus sen määrittämiseksi, vastaako jäte perusmäärittelyn tuloksia ja kelpoisuusperusteita.

Jäte hyväksytään perusmäärittelyn perusteella tiettyyn kaatopaikkaluokkaan. Vuosittain suoritetaan vastaavuustestaus sen määrittämiseksi, vastaako jäte perusmäärittelyn tuloksia ja asiaan liittyviä kelpoisuusperusteita.

Yleisiä ohjeita

 1. ole yhteydessä jätehuollon henkilökuntaan hyvissä ajoin ennen jätteen toimittamista, sillä jätteen testaus vie aikaa
 2. ole yhteydessä laboratorioon. Sovi testattavista parametreistä ja varmista, että jäte testataan kaatopaikka-asetuksen mukaisilla menetelmillä.
 3. sovi näytteenotosta laboratorion kanssa.
 4. toimita tulokset jätehuollon henkilökunnalle.
 5. tarkista tarvitaanko esikäsittelyä ja sovi henkilökunnan kanssa toimituspaikasta, mahdollisesta esikäsittelystä, käytettävästä kuljetuskalustosta ja tarvittavasta purkuavusta.
 6. täytä siirtoasiakirja.
 7. ilmoita jätteen toimituksesta jätekeskukseen.

Yhteys- ja lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Kiimassuontie 127, 30420 Forssa

Käyttöpäällikkö, mika.helkearo(at)lhj.fi, 050 529 8835

Akkreditoituja laboratorioita:

Envitop Oy
Riihitie 5
90240 OULU
Puh: 08 375 046
Fax: 08 372 586

Eurofins Oy
Hatanpäänkatu 3 A
33900 Tampere
Puh: (03) 230 6504
Faksi: (03) 230 6565
environment(at)eurofins.fi

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Postiosoite:
PL 265
33101 Tampere

Käyntiosoite:
Patamäenkatu 24
33900 Tampere
Puh. 03 246 1208
laboratorio(at)kvvy.fi

Labtium Oy
Betonimiehenkuja 4
02150 Espoo
Puh. 010 653 8000
Fax 010 653 8289

Novalab Oy
Lepolantie 9, 03600 Karkkila
puh: (09) 2252 860
fax: (09) 2252 8660
novalab(at)novalab.fi

Pirkanmaan ELY-keskus
Rautatienkatu 21 B
PL 297
33101 Tampere
Puh. 020 490 104

Ramboll Analytics Oy
Niemenkatu 73 C
15140 Lahti
Puh. 020 755 7800
Fax. 020 755 7801
info@ramboll.fi

SGS Inspection Services Oy
Kotolahdentie 10
48310 Kotka
Puh. 05 210 6200
envi.kotka(a)sgs.com

TähtiRanta Ympäristö Oy
Vanajantie 10 B
13110 Hämeenlinna
Yleisnumero: 075 758 0801

VTT
PL 1000, 02044 VTT
Puh. 020 722 111
Fax. 020 722 7001
kirjaamo(at)vtt.fi (Vuorimiehentie 5) 

 

Extranet

Raportointiin

 
 
login Synergia Foxy