Sisältöön »
 
 

Hoidamme nekin jätteet joille ei ole hyötykäyttöä

Forssan Kiimassuon jätekeskuksessa on käytössä useampi loppusijoitusalue erilaisille hyötykäyttöön kelpaamattomille jätteille. Loppusijoitustoimintaa ei ole enää muissa LHJ:n toimipaikoissa.

LHJ:n Forssan yhdyskuntajätteen kaatopaikalle voidaan sijoittaa jätteitä, joille ei ole osoitettavissa materiaali- tai energiahyötykäyttöä ja joiden orgaanisen aineen pitoisuus ei ylitä 10 prosenttia. Katso tarkemmin edellytykset loppusijoitukselle jätteen perusmäärittelyosiosta. 

Vaaralliseksi luokiteltavat jätteet ja pilaantuneet maat hoidetaan tytäryritys Suomen Erityisjäte Oy kautta. Tällaisia ovat muun muassa asbesti, kreosoottijäte, teollisuuden vaaralliset jätteet. 

 

Lisätietoa

Ota yhteyttä käyttöpäällikkö mika.helkearo(at)lhj.fi tai 050 529 8835

Vaaralliset jätteet ja pilaantuneet maat: Suomen Erityisjäte Oy

 

Extranet

Raportointiin

 
 
login Synergia Foxy