Sisältöön »
 
 

Kestäviä ja kustannustehokkaita palveluja

LHJ Groupin yritykset tarjoavat edistyksellisiä kierrätys- ja käsittelypalveluja yrityselämän ja julkishallinnon tarpeisiin. Niiden tehtävänä on huolehtia asiakkaan poistuvista materiaalivirroista vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Lopputuotteena syntyy uusioraaka-aineita, energiaa ja turvallisia loppusijoitusratkaisuja. Konsernin erityisosaamista ovat elektroniikan, sähkölaitteiden ja metallin kierrätys, tietoturvakäsittely, pilaantuneen maan ja teollisuusjätteen käsittely, jätevoimalaitosten pohjakuonien käsittely, yhdyskuntajätehuolto sekä näihin liittyvät keräys- kuljetus- ja asiantuntijapalvelut. Yhteistyöverkoston kautta LHJ Groupin erityispalvelut voidaan liittää osaksi laajempaa jätehuollon kokonaispalvelua.

Asiakkaitamme 

Ovat muun muassa teollisuus, toimistokiinteistöt, sähkö-/ICT-ala, julkishallinto, tuottajayhteisöt, ympäristönhuolto- ja kiinteistöhuoltoyritykset sekä voimalaitokset. 

Palveluitamme

 

Extranet

Raportointiin

 
 
login Synergia Foxy