Sisältöön »
 
 

Jätteiden vastaanottopaikat

 

Kiinteistöittäisessä jätteenkeräyksessä kerättyjen yhdyskuntajätteiden vastaanottopaikkojen osoittaminen

Kaikki kunnan järjestämisvastuulla olevat jätteet tulee jätelain ja alueellisten jätehuoltomääräysten mukaisesti toimittaa kunnan määräämään vastaanotto- ja käsittelypaikkaan. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) ylläpitää osakaskuntiensa lukuun yleisiä jätteen vastaanottopaikkoja ja osoittaa jätelajikohtaiset vastaanottopaikat. LHJ vastaanottaa myös kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvat elinkeinoelämän jätteet.

Kunnan vastuulla olevia jätteitä ovat asumisessa syntyneet jätteet, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyneet yhdyskuntajätteet sekä valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyneet yhdyskuntajätteet.

Jätelaji

Toimituspaikka

Yhdyskuntajäte, sekalainen
Pakkaavat jäteautot: Kiimassuon tai Hallavaaran jätekeskukset sekä Sastamalan jäteasema.
Loimaan ja Akaan jäteasemilla vastaanotto myös siirtolavakuormille.
Henkilöauton peräkärrykuormien ja sitä pienempien erien vastaanotto kaikilla LHJ:n jäteasemilla
RakennusjätteetKiimassuon jätekeskus, Hallavaaran jätekeskus
Kaatopaikalle sijoitettava ja kaatopaikan rakenteissa hyödynnettävä jäte
Kiimassuon jätekeskus, joillekin erille myös Hallavaaran jätekeskus
Energiajäte
Kiimassuon jätekeskus, Hallavaaran jätekeskus
Biojäte
Envor Biotech Oy, Voimalankatu 56 30420 Forssa
Erityisjätteet
Kiimassuon jätekeskus
Erilliskerätty pienmetalli.Suomen Materiaalikierrätys Oy
Muut hyötyjätteet
Kaikki LHJ:n jäteasemat
Terveydenhuollon erityisjätteet
Pienet erät (alle 100 kg) pistäviä ja viiltäviä jätteitä asianmukaisesti pakattuna kaikilla LHJ:n jäteasemilla. Isommat erät ja sairaalajätteet asianmukaisiin ympäristöluvallisiin vastaanottopaikkoihin (vastaanottoa ei ole järjestetty LHJ:n jäteasemilla)
Vaaralliset jätteet
Pienet erät (alle 100 kg) kaikilla LHJ:n jäteasemilla, isommat erät asianmukaisiin ympäristöluvallisiin vastaanottopaikkoihin
Sako- ja umpikaivolietteet
Osakaskuntien vastaanottopaikat:
Akaa: Toijalan puhdistamo, Puhdistamontie 9, 37800 Akaa
Euran jätevedenpuhdistamo
Forssan jätevedenpuhdistamo
Huittisten jätevedenpuhdistamo
Koski Tl:n jätevedenpuhdistamo
Loimaan jätevedenpuhdistamo
Vammalan jätevedenpuhdistamo
Someron jätevedenpuhdistamo
Säkylän jätevedenpuhdistamo
Urjalan jätevedenpuhdistamo

Haravointijäte ja risutOsakaskuntien vastaanottopaikat:
Urjala: Kunnan keskusjätevedenpuhdistamon välittömässä läheisyydessä oleva alue. Myös kantojen vastaanotto, kannoista soitettava ensin laitoksen hoitajalle. 
 

Jätehaku

Jäteluetteloon on kerätty tyypillisimpiä kodin esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

 

 

 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | 7-187-18

Hallavaaran jätekeskus | 10-1810-18

Akaan jäteasema | 10-1810-18

Huittisten jäteasema | suljettu12-18

Loimaan jäteasema | 10-188-16

Punkalaitumen jäteasema | 12-18suljettu

Sastamalan jäteasema | 11-1811-18

Someron jäteasema | suljettu12-18

Urjalan jäteasema | 10-18suljettu

 
 
login Synergia Foxy