Sisältöön »
 
 

Uutiset

01.03.2019

Kuntien jätelaitokset vaativat Fortumilta korvauksia


Mediatiedote 01.02.2019
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Rauman Seudun Jätehuoltolaitos

Kuntien jätelaitokset vaativat Fortumilta korvauksia

Lounaisen Suomen hankintarenkaan jätelaitokset Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH), Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja Rauman Seudun Jätehuoltolaitos ovat haastaneet Fortum Waste Solutions Oy:n (Fortum; ent. Ekokem Oyj) oikeuteen, koska Fortum on jätelaitosten käsityksen mukaan perusteetta vetäytynyt yhdyskuntajätteiden hyödyntämispalvelua koskevan hankintasopimuksen tekemisestä. Kanne on vireillä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja Rauman Seudun Jätehuoltolaitos vaativat Fortumilta vahingonkorvausta yhteensä 720 221,97 euroa hukkaan menneen kilpailutuksen aiheuttamien vahinkojen vuoksi. Lounaisen Suomen hankintarenkaan jätteiden hyödyntämiskilpailutus jouduttiin keskeyttämään, kun Fortum kieltäytyi keväällä 2017 tekemästä sopimusta antamansa tarjouksen ja hankintarenkaan jätelaitosten tekemien hankintapäätösten mukaan.

Jätelaitokset katsovat, että Fortum syyllistyi sopimuksentekorikkomukseen kieltäytyessään tekemästä hankintasopimusta.
– Fortum vetäytyi näkemyksemme mukaan perusteetta hankintasopimuksesta sen jälkeen, kun sen tarjous oli jo määräajan puitteissa hyväksytty ja kun osapuolet olivat jo pitkään neuvotelleet hankintasopimuksen yksityiskohdista. Sopimus jätteiden hyödyntämispalvelusta olisi pitänyt solmia hankintapäätösten mukaan, LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä toteaa.

Hankinnan mukaisessa kilpailutuksen voittaneessa ratkaisussa Fortum olisi rakentanut jätevoimalan Salon Korvenmäkeen. Fortum ei kuitenkaan suostunut toteuttamaan jätteiden hyödyntämispalvelua hankintarenkaalle.

­– Vaadimme, että Fortum korvaa jätelaitoksille hukkaan menneestä kilpailutuksesta aiheutuneet vahingot, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Immo Sundholm kertoo.

Hankintarengas pyysi toukokuussa 2014 tarjouspyynnöllä tarjouksia yhdyskuntajätteiden hyödyntämispalvelua koskevassa julkisessa hankinnassa. Fortum antoi syyskuussa 2014 tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. Hankintarengas hyväksyi Fortumin tarjouksen ja ilmoitti siitä Fortumille lokakuussa 2014. Fortum neuvotteli hankintasopimuksen tekemisestä aina huhtikuulle 2017 saakka, jolloin se ilmoitti yllättäen hankintarenkaalle, ettei teekään hankintasopimusta eli ei rakennakaan Salon Korvenmäkeen jätevoimalaa.

Lisätiedot:

Jukka Heikkilä
toimitusjohtaja

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH)
puh. 020 728 2101
jukka.heikkila@lsjh.fi

Immo Sundholm

toimitusjohtaja

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

puh. 050 553 0709

immo.sundholm@lhj.fi

Seppo Heikintalo

tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja

Rauman kaupunki / Rauman Seudun Jätehuoltolaitos

puh. 044 534 4620

seppo.heikintalo@rauma.fi

***

Pressmeddelande 01.02.2019
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Rauman Seudun Jätehuoltolaitos

De kommunala avfallsverken kräver skadestånd av Fortum

Avfallsverken i Sydvästra Finlands Upphandlingsring, Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH), Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy och Rauman Seudun Jätehuoltolaitos stämmer Fortum Waste Solutions Oy (Fortum; f.d. Ekokem Oyj) för att Fortum, enligt avfallsverken, oberättigat dragit sig ur upphandlingsavtalet för tjänsten om utnyttjande av samhällsavfall. Käromålet är anhängigt vid Västra Nylands tingsrätt.

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab, Lomi-Hämeen Jätehuolto Oy och Rauman Seudun Jätehuoltolaitos kräver ett skadestånd på sammanlagt 720 221,97 euro av Fortum på grund av förluster i samband med en konkurrensutsättning som gick om intet. Sydvästra Finlands Upphandlingsring blev tvungen att avbryta konkurrensutsättningen av tjänsten om utnyttjande av samhällsavfall, när Fortum våren 2017 vägrade ingå avtal i enlighet med sitt anbud och det upphandlingsbeslut som upphandlingsringens avfallsverk gjort. 

Avfallsverken anser att Fortum gjort sig skyldigt till avtalsbrott, då Fortum vägrade att ingå upphandlingsavtalet.

­– Fortum drog sig enligt vår uppfattning oberättigat ur upphandlingsavtalet efter att dess anbud redan hade godkänts under anbudets giltighetstid och då parterna redan länge förhandlat om avtalets detaljer.  Avtalet om tjänsten för utnyttjande av avfall borde ha ingåtts i enlighet med upphandlingsbeslutet, konstaterar LSJH:s verkställande direktör Jukka Heikkilä.

Den lösning som vann i upphandlingens konkurrensutsättning gick ut på att Fortum skulle bygga ett avfallskraftverk i Korvenmäki i Salo. Fortum gick dock inte med på att förverkliga tjänsten om utnyttjande av avfall för upphandlingsringen.
– Vi kräver att Fortum ersätter de förluster som uppkom i samband med att konkurrensutsättningen gick om intet berättar Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:s verkställande direktör Immo Sundholm.

Upphandlingsringen bad i en offertbegäran i maj 2014 om anbud i anslutning till offentlig upphandling av en tjänst om utnyttjande av samhällsavfall. Fortum gav i september 2014 ett anbud i enlighet med offertbegäran. Upphandlingsringen godkände Fortums anbud och meddelade Fortum därom i oktober 2014. Fortum förhandlade om upphandlingsavtalet ända fram till april 2017, varvid Fortum överraskande meddelade att det inte blir ett upphandlingsavtal, det vill säga att Fortum inte bygger ett avfallskraftverk i Korvenmäki i Salo.

Tilläggsuppgifter:

Jukka Heikkilä
verkställande direktör

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH)
tfn 020 728 2101
jukka.heikkila@lsjh.fi

Immo Sundholm

verkställande direktör

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

tfn 050 553 0709

immo.sundholm@lhj.fi

Seppo Heikintalo

lokalservice- och affärsverksdirektör

Raumo stad / Rauman Seudun Jätehuoltolaitos

tfn 044 534 4620

seppo.heikintalo@rauma.fi

 

Uusimme aluekeräyspisteitämme Jokioisilla ja Humppilassa

 

Viikolla 38 Uusimme aluekeräyspisteitämme Jokioisilla ja Humppilassa. Uudistuksessa poistamme vanhat katokset ja korvaamme ne pinta-astioilla.

Uudistusten lomassa perustamme uuden aluekeräyspisteen Humppilaan Ojapolventielle, vanhalle pumppaamolle. Tämä piste korvaa aiemmin Kauppatiellä sijainneen pisteemme.

Humppilan muut uusittavat pisteet ovat entisellä Venäjän koululla ja jätevedenpuhdistamolla Sahatiellä.


Jokioisilla uusimme seuraavat pisteet:

Vaulammintie / Muototeräs Oy

Humppilantie / Kirkkokuja

Vanhatie / Luukkaantie

Miilumäentie / Pikkumäentie

Kehätie / Ruokosuontie

Murronkulma

Hiitelänmäentie

Hiukkonummentie / Kuumantie

 

Jätehaku

Jäteluetteloon on kerätty tyypillisimpiä kodin esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

 

 

 
 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | 7-187-18

Hallavaaran jätekeskus | 10-1810-18

Akaan jäteasema | 10-1810-18

Huittisten jäteasema | 12-18suljettu

Loimaan jäteasema | 10-1810-18

Punkalaitumen jäteasema | suljettu12-18

Sastamalan jäteasema | 11-1811-18

Someron jäteasema | 12-18suljettu

Urjalan jäteasema | suljettu10-18

 
 
login Synergia Foxy