Sisältöön »
 
 

Uutiset

10.06.2019

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Westenergy Oy Ab:n osakkaaksi

 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Westenergy Oy Ab:n osakkaaksi


Westenergyn määrätietoinen kehitystyö laitoksen käytettävyyden ja tehokkuuden parantamiseksi on antanut mahdollisuuden laajentaa yrityksen omistuspohjaa. Kiertotalouden huippuosaajien perheeseen liittyy Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy laajentaen Westenergyn toiminta-alueen yli 60 paikkakuntaan. Omistajakannan laajentuminen mahdollistaa laitoksen kapasiteetin tehokkaan hyödyntämisen myös pitkälle tulevaisuuteen ja yhdessä omistajien kanssa Westenergy voi vastata tuleviin kiertotalouden haasteisiin luoden puhtaampaa ja kestävämpää huomista.

Westenergy perustettiin vuonna 2007 ratkaisemaan ongelma – miten käsitellä kaatopaikoille joutuvaa yhdyskuntajätettä siten, että se voidaan hyödyntää puhtaasti, turvallisesti sekä tehokkaasti? Tällöin viisi kunnallista jätehuoltoyhtiötä lähti yhteiselle matkalle kohti puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Botniarosk Oy Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab ja Vestia Oy ovat tuotannon aloittamisesta lähtien, vuodesta 2012 toimittaneet Westenergylle syntypaikkalajiteltua jätettä energiahyödynnettäväksi.

Westenergy on määrätietoisesti kehittänyt laitoksen käytettävyyttä ja tehokkuutta laitoksen koko tuotannon ajan, ja tämä kehitystyö on mahdollistanut omistuspohjan laajentamisen uudella toimijalla. Omistajaperheen laajentamisella varmistetaan se, että Westenergyn tulevaisuus pysyy yhtä tehokkaana. Näin pystymme hyödyntämään laitoksen kapasiteetin laajamittaisesti sekä takaamaan kaikille omistajille laadukkaan ja entistä kustannustehokkaamman palvelun jatkossa.

Westenergyn yhtiökokous hyväksyi päätöksen 2019 uuden tulokkaan – Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n – lisäämisestä omistuspohjaan. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) toimii 16 paikkakunnan alueella Lounais-Suomessa ja on LHJ Group konsernin emoyhtiö. LHJ:llä on muiden omistajien tapaan paljon kokemusta kiertotaloudesta hyödyntäen tehokkaasti lähes kaiken vastaanottamansa materiaalin.

Toimitusjohtaja Olli Alhoniemi on tyytyväinen käytyihin tunnusteluihin ja neuvotteluihin. ”Tunnustelut omistajakannan laajentamisesta aloitettiin pari vuotta sitten ja molemmat osapuolet ovat olleet aktiivisia sopivan ratkaisun löytämisessä. Kaikki neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä, vaikka ne ovatkin vieneet paljon aikaa. Tämä on kuitenkin vain positiivista, sillä asioita on ehditty käydä huolellisesti läpi sekä Westenergyn että LHJ:n toimesta”, kertoo Alhoniemi.

Myös omistajakannan tuleva jäsen on ollut tyytyväinen sopimuksen syntymiseen. ”Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) on yrittänyt ratkaista hyvällä ja kestävällä tavalla yhdyskuntajätteensä energiahyödyntämistä jo vuodesta 2013 alkaen. Moninaisten vaiheiden jälkeen asia saatiin nyt ratkaistua hyvällä tavalla, kun sekä LHJ:n että Westenergyn omistajat päättivät LHJ:n liittymisestä Westenergyn omistajien joukkoon noin 19 %:n omistusosuudella vuoden 2020 alusta alkaen. Olemme hyvin tyytyväisiä, kun pääsemme mukaan hienon jätevoimalaitoksen omistajien joukkoon”, toteaa LHJ:n toimitusjohtaja Immo Sundholm.

Westenergyn omistajat ovat tehneet matkaa kohti tehokasta kiertotaloutta ja kaikki ovatkin huippuosaajia alallaan. LHJ laajentaa yrityksen toiminta-alueen yli 60 paikkakuntaan ja antaa entistä laajemmat mahdollisuudet ratkoa kiertotalouden haasteita. Westenergy voi yhdessä osaavien omistajien kanssa tarttua näihin haasteihin ja katsoa toiveikkain mielin kohti entistä puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Lisätiedot:

Immo Sundholm, toimitusjohtaja, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, 050 553 0709 tai immo.sundholm(at)lhj.fi

Olli Alhoniemi, toimitusjohtaja, Westenergy Oy Ab, 050 569 3337 tai olli.alhoniemi(at)westenergy.fi


Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on 16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka tuottaa jätelainsäädännössä kunnille määrätyt palvelutehtävät omistajakuntiensa alueella. Yrityksellä on käsittelykeskukset Forssassa ja Säkylässä. Jätehuollon palveluita tuotetaan kaikissa omistajakunnissa. Alueella asuu noin 135 000 asukasta.

Westenergy Oy Ab on kiertotalousyritys, joka jalostaa jätteestä sähköä, kaukolämpöä ja uusiomateriaaleja. Westenergyllä tuotetulla energialla vähennetään merkittävästi fossiilisten polttoaineiden tarvetta ja olemme 42 prosentin osuudellamme eräs tärkeimpiä paikallisen kaukolämmön tuottajia Vaasan seudulla. Muun muassa maanrakennusaineita ja kierrätysmetalleja tuottamalla sekä aktiivisella tuella kiertotalouden kehittymiselle koko toiminta-alueellaan Westenergy on mukana luomassa puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

 

Kiertokaveri

Kiertokaveri jätehakuun on kerätty erilaisia arjen esineitä ja asioita. Haku tarjoaa vaihtoehdoksi kaikki jätteet, joiden nimessä on sama sana.

 

 

 

Sekajätteestä tehdään
energiaa ja sähköä

 


 

Aukioloajat

Kiimassuon jätekeskus | suljettu7-18

Hallavaaran jätekeskus | suljettu10-18

Akaan jäteasema | suljettu10-18

Huittisten jäteasema | suljettu12-18

Loimaan jäteasema | suljettu10-18

Punkalaitumen jäteasema | suljettusuljettu

Sastamalan jäteasema | suljettu11-18

Someron jäteasema | suljettu12-18

Urjalan jäteasema | suljettusuljettu

 
 
login Synergia Foxy