Sisältöön »
 
 

Aineistopankki

 
Asiakaslehdet Julkaisut Lait ja määräykset Logot Oppaat Tietosuojaselosteet Seminaariaineistot Tulostettavat lomakkeet yrityksille
 • Ilmoitus toissijaisesta jätehuollosta (doc) (pdf)
 • Jätteen perusmäärittelylomake (doc)
  Teollisuuden ja yhdyskuntien erityisjätteistä tulee suorittaa kaatopaikkakelpoisuusarviointi ennen kaatopaikalle sijoittamista. Mikäli yrityksesi toiminnasta syntyy erityisjätteitä, aloita kaatopaikkakelpoisuuden selvittäminen täyttämällä oheinen lomake ja lähetä se jätehuoltoyhtiöön.
 • Jätteen siirtoasiakirja (pdf)
  Siirtoasiakirjakäytäntö täsmentyy uuden 1.5.2012 voimaan astuneen jätelain (646/2011) myötä. Jatkossa siirtoasiakirja vaaditaan kaikilta energia-, teollisuus, erityis- ja rakennusjäte-eriltä. Käytännössä ainoastaan yhdyskuntajäte-erät voidaan enää toimittaa ilman siirtokirjaa. Täyttäkää ja tulostakaa lomake allekirjoitettavaksi. Lomake palautetaan kuorman mukana.
 • Pilaantuneen maan siirtoasiakirja (doc) (pdf)
 • Sähkö- ja elektroniikkaromun siirtoasiakirja (docx)
 • Jätteen kaupallinen asiakirja (pdf)
  Kaupallinen asiakirja tulee olla aina mukana, kun kuljetetaan sivutuoteasetuksen mukaisia sivuottteita ja johdettujua tuotteita. Se tulostetaan kolmena kappaleena. Kuljetusliikkeen ajolista liitetään mukaan, mikäli kuljetettava jäte on kaupan biojätettä.
Tutkimukset ja selvitykset Vuosikertomukset
 
 
login Synergia Foxy