Sisältöön »
 
 

Energiahyödyntäminen

Jäte on nykyään toimiva raaka-aine energiantuotannossa. LHJ:n toimialueella syntyviä jätemateriaaleja hyödynnetään kahdella tavalla. Asukkaat ja yritykset voivat osallistua kierrätyskelvottoman jätteen ohjaamiseen lämmön ja sähkön tuotantoon.


Yhdyskuntajäte jätevoimalaan

Sekalainen kotitalousjäte hyödynnetään Riihimäellä sijaitsevassa jätevoimalassa. Jäteauton keräämät kuormat vastaanotetaan pääosin LHJ:n jäteasemilla ja siirtokuormataan kuljetettavaksi Riihimäelle. 

Jätevoimala tuottaa kaukolämpöä ja sähköä. Jätevoimalla korvataan fossiilisia polttoaineita ja vähennetään merkittävästi samalla kasvihuonepäästöjä. Valtaosa kasvihuonepäästöistä syntyy käsittelyssä ja vain pieni osa kuljetuksessa. Tämän vuoksi jätettä kannattaa kuljettaa pitkiäkin matkoja energiakäyttöön. Voimalaitoksen pohjakuonasta saadaan talteen myös sekajätteen sisältämät metallit.

Energiajäte kaasutusvoimalaitokseen

Kotitalouksista, julkishallinosta ja yrityksistä erikseen kerättävä energiajäte käsitellään kokonaisuudessaan Forssan Kiimassuon jätekeskuksessa sijaitsevassa REF-laitoksessa. Siellä energiajätteestä valmistetaan REF1 polttoainetta. REF1 toimitetaan Etelä-Suomessa sijaitseviin voimalaitoksiin. 

Kierrätyspolttoaineen valmistus

Kierrätyspolttoaineiden valmistuksessa jäte murskataan ja siitä erotetaan mekaanisesti polttoon kelpaamattomat materiaalit. Energiajätteestä erotellaan lähinnä metallit. REF-laitoksessa voidaan käsitellä myös kotitalouksista kerättyä sekajätettä jolloin erottelua tarvitaan enemmän. 

Jätteestä voidaan erottaa magneettien, seulojen ja tuulierottimien avulla:

REFin valmistuksessa syntyvien materiaalien käsittely

Kaikki jäteasemilla tai kiinteistöillä erilliskerätty energiajäte hyödynnetään. 

Miksi energiajäte maksaa?

Energiajätteen käsittelymaksu on selvästi sekajätteen vastaava alempi. Ennen kuin energiajättä päästään hyödyntämään se pitää jalostaa kierrätyspolttoaineeksi laitoskäsittelyllä (metallien erotus ja murskaus). Tämän jälkeen sitä voidaan käyttää jätteenpolttoluvan omaavassa voimalaitoksessa, joihin kuljetusmatka on noin 130 km.

Nämä kustannukset ylittävät kierrätyspolttoaineen myynnistä saadut tuotot. Siksi energiajätteellä on vastaanottomaksu.

 
 
login Synergia Foxy