Sisältöön »
 
 

Uutiset

 
LHJ uusii kierrätyspisteitään, sekä lisää muovinkeräystään

12.07.2019

LHJ uusii kierrätyspisteitään, sekä lisää muovinkeräystään


Kierrätyspisteiden uusiminen

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy uusii kaikki kierrätyspisteensä. LHJ:n ylläpitämä kierrätyspisteverkosto tulee seuraamaan kuntien toiveita kierrätyspisteiden saavutettavuudesta alueellaan. Asiaa tiedusteltiin muutama vuosi sitten, kun pakkausjätteiden keräysvastuu siirtyi tuottajille ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n hoidettavaksi. Osa Forssan ja Tammelan pisteistä on jo uusittu, työ jatkuu loppukesällä ja sen jälkeen siirrytään vaihtamaan Humppilan ja Jokioisten kierrätyspisteitä.

- Vanhat kierrätyspisteet ovat palvelleet jo 20 vuotta ja ne vaihdetaan nyt uusiin, hieman eri näköisiin ja eri tavalla tyhjennettäviin astioihin. Nämä uudet keräysastiat ovat yhteensopivia RINKI Oy:n kierrätyspisteiden tyhjennysreiteille, näin saavutetaan entistä pienemmät ilmastopäästöt. Palvelut pysyvät samoina ja kierrätyspisteverkosto samansuuruisena. Joidenkin pisteiden paikka saattaa hieman muuttua uudenlaisen tyhjennystavan vuoksi, kertoo palvelupäällikkö Anne Sjöberg.

- On ollut hienoa huomata paikallisten kyläyhdistysten innostus kierrättämistä kohtaan. Palvelut halutaan selvästi säilyttää lähellä kyläläisiä, toteaa projektityöntekijä Rami Pennanen, joka on ollut organisoimassa kierrätyspisteiden uusimista. Hän kiittelee myös kuntia ja maanomistajia joustavuudesta ja muistuttaa, että on kaikkien velvollisuutena ja etuna pitää kierrätyspisteet siisteinä. Esimerkiksi astioiden ympärille jätettävä jäte lisää jätehuollon kustannuksia, jotka loppukädessä maksavat kunnat ja kuntalaiset. Jos jokin esine ei mahdu kierrätysastiaan voi sen toimittaa lähimmälle jäteasemalle.

Muovinkeräysastioiden lisääminen

Kuluttajat haluavat lisätä muovinkeräystä kaikkialla ja sen lisäämiselle on olemassa myös ihan oikea tarve. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy haluaa vastata kuluttajien tarpeeseen ja palvelun parantamiseksi ja lisäämiseksi LHJ:n kaikilla jäteasemilla tulee elokuun 2019 jälkeen olemaan muovinkeräysastiat, jolloin asiakas voi asemien aukioloaikoina palauttaa kaikki jätteensä kerralla samaan osoitteeseen. Jäteasemien muovinkeräysastioihin kelpaa maksutta sama pakkausjätemuovi kuin RINKI Oy:n ylläpitämiinkin astioihin, eli tyhjät, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset, kuten elintarvikkeiden ja pesuaineiden muoviset pakkaukset, muovipullot, -purkit ja -kassit. Korkit ja kannet ovat usein eri muovia kuin muu pakkaus ja ne pitää irrottaa ja laittaa keräysastiaan erikseen. Muovilaadut tunnistetaan kierrätysprosessissa optisella lukulaitteella, joka saattaa lajitella muovit vääriin ryhmiin, ellei kansia, korkkeja ym. erotella jo kotona. Muovinkierrätykseen ei saa viedä likaisia muovipakkauksia, sekajätettä, PVC-pakkauksia, tai muita sinne kuulumattomia muovituotteita, eikä yritysten muovipakkauksia.


 
 
login Synergia Foxy