Sisältöön »
 
 

Uutiset

 
Mitä uusi jätelaki sanoo kompostointi-ilmoituksesta?

11.07.2022

Mitä uusi jätelaki sanoo kompostointi-ilmoituksesta?


Viime vuonna uudistunut jätelaki velvoittaa jokaista kiinteistöä ilmoittamaan biojätteen kompostoinnista.

Kiinteistöjen, mukaan lukien vapaa-ajan kiinteistöjen, siirtolapuutarhojen ja pienvenesatamien jätteen haltija on velvollinen tekemään kompostointi-ilmoitus 1.1.2023 alkaen.

Aiemmin kiinteistöllä sai ilman erillistä lupaa tai ilmoitusta kompostoida puutarhajätettä ja elintarvikejätettä. Nyt kuitenkin elintarvikejätteen kompostoinnista on ilmoitettava. Tiedot annetaan lähtökohtaisesti sähköisellä lomakkeella viranomaiselle, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella jätelautakunnalle. Tietoja ei tarvitse antaa pelkän puutarhajätteen pienimuotoisesta käsittelystä kiinteistöllä. Ilmoitusvelvollisuus on kiinteistökohtainen, eikä yksittäisen huoneiston kompostointia tarvitse ilmoittaa, jos kiinteistöllä on muutoin järjestetty biojätteen erilliskeräys.

Pääset tästä täyttämään kompostointi-ilmoitusta: Kompostointi-ilmoitus | Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (lhj.fi)

Pääset tästä halutessasi jätelautakunnan sivuille tarkastelemaan muita lomakkeita: Jätelautakunta (jateltk.fi)Kompostoinnista...

  • Kompostoria on aina hoidettava ohjeiden mukaisesti, ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa.
  • Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
  • Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista.
  • Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä.
  • Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet.
  • Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.
  • Kompostori voi olla myös omatekoinen, mutta se ei saa sisältää haitallisia aineita (esimerkiksi freoneja).
  • Kompostori voi myös olla useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostorille on nimettävä vastuuhenkilö, jos kyseessä on useamman kuin viiden (5) huoneiston yhteinen kompostori.
  • Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.
  • Kompostorin tulee olla myös lämpöeristetty.

Voit lukea lisää kompostoinnista täältä: jätehuoltomääräykset.pdf (jateltk.fi)

Löydät kompostointioppaan täältä: Kompostointiopas | Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (lhj.fi) 
 
login Synergia Foxy