Sisältöön »
 
 

Uutiset

 
Jätehuollon perusmaksulle on mahdollista hakea kohtuullistamista

14.09.2022

Jätehuollon perusmaksulle on mahdollista hakea kohtuullistamista


Loimi-Hämeen Jätehuolto laskuttaa kerran vuodessa jätehuollon perusmaksun. Perusmaksu perustuu kunnalliseen jätetaksapäätökseen sekä jätelakiin. Laskutus koskee kalenterivuotta kerrallaan. Perusmaksu on asuntokohtainen jätehuollon perusmaksu. Se peritään kerran vuodessa kaikilta jätehuoltoyhtiön toimialueella sijaitsevilta vakituisilta ja vapaa-ajan kiinteistöiltä. Maksu kattaa lakisääteiset jätehuollon peruspalvelut, joita ovat:

 1. Kierrätyspisteiden ylläpito ja tyhjennykset
 2. Vaarallisten jätteiden vastaanotto kotitalouksilta 
 3. Tiedotus ja neuvonta
 4. Jätehuollon kehittäminen ja suunnittelu
 5. Jätelautakunnan toiminta

Vapautuksen eli kohtuullistamisen vuosittaiselle perusmaksulle myöntään alueellinen jätelautakunta. Jätemaksun kohtuullistaminen edellyttää aina, ettei kiinteistöä voida käyttää. Kiinteistön vapaaehtoinen käyttämättömyys tai vähäinen käyttö eivät ole jätemaksun kohtuullistamisperusteita.

Asuinkelvottoman kiinteistön jätemaksun kohtuullistaminen

Kiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa ja jäteastian tyhjennykselle myöntää keskeytys toistaiseksi tai määräajaksi. Kohtuullistaminen toistaiseksi edellyttää, että kiinteistön asuin- tai vapaa-ajan rakennus ei ole kuntonsa puolesta enää asuin- tai vapaa-ajan käyttöön soveltuva. Varustelutaso (esim. sähkön ja juoksevan veden puute) ei yksinään vaikuta siihen, kuinka asuinkelvottomuutta arvioidaan. 

Kun haet kohtuullistamista kiinteistön asuinkelvottomuuden perusteella, toimita hakemuksen liitteeksi todiste kiinteistön asuinkelvottomuudesta. Todisteeksi käyvät tarkat valokuvat kiinteistöstä (rakennuksen ulko- ja sisäpuolelta) tai ulkopuolisen rakennusalan asiantuntijan lausunto (esim. kiinteistönvälittäjä tai rakennustarkastaja).

Muita kohtuullistamisperusteita

Vakituisen asuinkiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa ja jäteastian tyhjennys keskeyttää määräajaksi, jos kiinteistöä ei voida käyttää kiinteistön haltijasta riippumattomista syistä. Tällaisia hyväksyttäviä syitä ovat:

 • kiinteistön omistajan pitkäaikainen sairaala- tai laitoshoito (esim. palvelukodissa asuminen)
 • kiinteistö on virallisesti myynnissä
 • kesken oleva perinnönjako

Vapaa-ajan asuinkiinteistön jätemaksu voidaan kohtuullistaa ja jäteastian tyhjennys keskeyttää määräajaksi, jos kiinteistöä ei voida käyttää seuraavien syiden vuoksi:

 • kiinteistö on virallisesti myynnissä
 • kesken oleva perinnönjako

Jäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen

Vakituisen asunnon jäteastian tyhjennykselle voi hakea määräaikaista keskeytystä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • kiinteistön rakentaminen/remontointi/peruskorjaus (toimita liitteeksi todiste: valokuvat/rakennuslupa)
 • väliaikainen muutto tai pitkä lomamatka

Jos vakituisen asunnon jäteastian tyhjennyksen keskeytys on korkeintaan 3 kk yhden kalenterivuoden aikana, voi keskeytyksestä sopia jätteenkuljettajan kanssa. Tällöin ei tarvitse tehdä hakemusta jätehuoltoviranomaiselle.

Vapaa-ajan asunnon jäteastian tyhjennykselle voi hakea määräaikaista keskeytystä seuraavissa tilanteissa:

 • kiinteistön omistajan pitkäaikainen sairaala- tai laitoshoito (esim. palvelukodissa asuminen)
 • kiinteistön rakentaminen/remontointi/peruskorjaus (toimita liitteeksi todiste: valokuvat/rakennuslupa)


Täytä hakemus jätemaksun kohtuullistamiseksi täällä: https://www.jateltk.fi/lomakkeet/hakemus-jatemaksun-kohtuullistamiseksi-jateas/


 
 
login Synergia Foxy